Tankar om kursplanering

18.03.2013 kl. 11:56

Språkläraren Heidi skriver:

Vårterminen på Arbis närmar sig småningom sitt slut och kursplaneringen inför läsåret 2013–2014 börjar på allvar i mitten av april. Men redan nu är det aktuellt att planera föreläsningarna för nästa läsår och många föreläsningar om olika ämnen har fastspikats. I arbetet ingår att komma överens om dagar och tider för föreläsningar samt vem som kommer och föreläser i 90 minuters tid och om vilket ämne.

Även du kan påverka innehållet i kursutbudet på Helsingfors Arbis! Det finns blädderblock nere i bottenvåningen på Arbis, och du kan skriva om dina kursförslag på blädderblocket. Familjen kommer att utgöra ett viktigt tema på Arbis även under nästa läsår. I praktiken betyder det bl.a. det att vi kommer att ordna kurser som föräldrar och barn kan gå gemensamt på i t.ex. matlagning, musik, konst och språk. Även kortkurser under några veckoslut kommer att planeras för föräldrar och barn i några av våra ämnen.

Det intressantaste med kursplaneringen är att man får förverkliga timlärarnas och sina egna briljanta idéer och i någon mån också vara kreativ. Själv är jag ansvarig för planeringen av kurser i engelska, estniska, finska och utlokaliserad svenska, d.v.s. beställningskurser i svenska som hålls i stadens olika verk. För tillfället funderar jag bl.a. på om jag kunde ordna en flerformskurs i något av mina ansvarsspråk under nästa läsår. För det första bör jag hitta en lämplig lärare som förutom den sedvanliga klassundervisningen kan använda Facebook som tillägg i undervisningen och skriva t.ex. bloggar om givna ämnen tillsammans med kursdeltagarna på en kurs. Användning av sociala medier i språkundervisningen är utan vidare dagens melodi. Frågan är dock hur man kan utnyttja sociala medier i undervisningen så att det ger mervärde och är pedagogiskt väl genomtänkt. Man kan t.ex. inte bilda diskussionsgrupper på Facebook bara för att det är kutym att göra så.

I samband med kursplaneringen gäller det också att komma överens om kursernas mål och innehåll och att framförallt komma på en lockande rubrik och en ändamålsenlig kursbeskrivning som inte får vara för lång. Målgruppen och de tilltänkta kursdeltagarnas förhandskunskaper om kursen och ämnet i fråga ska man också ta hänsyn till när man planerar en helt ny kurs. I språken är det viktigt att dessutom nämna om vilken nivå kursen i fråga har så att deltagarna vet på förhand vad de förutsätts behärska för att kunna delta framgångsrikt i kursen. Enligt min egen erfarenhet är det nödvändigt att informera i synnerhet på nybörjarkurser i språk om att kurserna är avsedda för totala nybörjare, eftersom det är ofördelaktigt för längre hunna kursdeltagare att gå på kurser som innehåller delområden de redan känner till i ett språk.
Planeringen av kurser för nästa läsår har också för min del börjat genom att ha möten med lärare och diskutera vilka av de gamla kurserna som kan fortsätta och vilka nya kurser vi kan/kunde sätta in i kursprogrammet för nästa läsår bl.a. med tanke på vad som är aktuellt i samhället. Jag tar därför gärna emot tips till nya kurser tills slutet av april!

Personalen på Helsingfors arbis bloggar om livet på och utanför Arbis.

Senaste kommentarer

14.02, 12:28Lapptäcken på Arbis av Helena
14.11, 23:47Vart har kattmänniskan tagit vägen? av Dessis och Esskils matte (som också gillar hundar)
23.10, 19:47"Så otroligt vänligt!" av