Tove Janssons fresker Festen i stan och Festen på landet

10.09.2014 kl. 14:42

Rektor Gunborg Gayer skriver:

I början av året kontaktades Helsingfors arbis av både Stadens konstmuseum och Ateneum, då Tove Janssons 100-årsutställning blev aktuell. Frågan gällde om freskerna i bottenvåningen skulle flyttas till Ateneum under utställningstiden 14.3 – 7.9.2014. Min uppfattning blev den, att Stadens konstmuseum motsatte sig flytten på grund av de risker den skulle medföra, men att Ateneum gjorde allt för att få freskerna till utställningen. Det är också Ateneum som har stått för kostnaderna föranledda av flytten. Det hela slutade med att freskerna flyttades, vi fick tygkopior i stället, och utställningen genomfördes planenligt.

Det fanns nog inga baktankar med flyttningen, utan att avsikten var att freskerna skulle återvända till Arbis. Möjligen kan man så här i efterhand ana sig till att de stora svårigheterna med flytten kanske fick Stadens konstmuseum att börja tänka i nya banor.

I augusti blev jag kontaktat av museichefen Maija Tanninen-Mattila, och Arbis besöktes av henne och två andra personer från Stadens konstmuseum. Så vitt jag har uppfattat saken rätt, beror ändringen i de ursprungliga planerna på följande:

Flyttningen av de känsliga freskerna är dyr, och varje flyttning innebär att de måste renoveras. När man började planera flyttningen, visste man inte vilka kostnaderna skulle komma att vara. Flyttningen tillbaka hade inneburit, att freskerna måste flytta ut och in igen i samband med den grundläggande reparationen 2016 – 2017, vilket innebär merkostnader av olika slag.

Värdet på målningarna, både det mentala och det ekonomiska, har ökat, särskilt nu under 100-årsfirandet av Tove Jansson.Freskerna är inte tillräckligt väl bevakade i den helt obevakade bottenvåningen på institutet.
Stadens konstmuseum kommer att utvidga i Tennispalatset, och har för avsikt att år 2016 inrätta ett Tove Jansson-rum, där också freskerna kommer att placeras.

Diskussionen med konstmuseet utmynnade i att museet lovade se till, att Arbis får ny konst i bottenvåningen genast efter den grundläggande reparationen. Till dess får tygreplikerna av freskerna hänga kvar på Arbis.

Personalen på Helsingfors arbis bloggar om livet på och utanför Arbis.

Senaste kommentarer

14.02, 12:28Lapptäcken på Arbis av Helena
14.11, 23:47Vart har kattmänniskan tagit vägen? av Dessis och Esskils matte (som också gillar hundar)
23.10, 19:47"Så otroligt vänligt!" av