Barn och unga i dagens Helsingfors

25.06.2012 kl. 15:27

Rektor Gunborg skriver:

Idag (d.v.s. 18.6.2012) hade jag glädjen att för första gången träffa den nya biträdande stadsdirektören Ritva Viljanen vid det traditionella vårseminariet för bildningsrotelns verkschefer. Innan Ritva Viljanen kom till Helsingfors stad var hon kanslichef på inrikesministeriet. Och utanför programmet, uppgjort av tjänstemännen på stadskansliet, tog hon till orda och ville berätta EN av sina historier.

Den här historien handlade om hur det går för de barn och unga som inte på ett naturligt och positivt sätt blir en del av samhället. Den statistik Viljanen lyfte fram var bedövande och bedrövande: den berättade i siffror hur det går när man skär ner välfärdssamhällets skyddsnät för de unga, när barn får växa upp i söndriga hem med våld och missbruk, hur illa det går för dem som lämnar grundskolan utan avgångsbetyg eller lämnar sin påbörjade yrkesutbildning, hur arbetslösheten och brottsligheten är direkt ”ärftlig”. Och hur skrämmande många de här barnen är i vårt land. I Helsingfors låter ca 400 unga bli att söka sig till någon utbildning efter grundskolan. Det blir 2000 under fem år, 4000 på tio år. Varje sådan ung är verkligen i riskzonen.

Dagen var egentligen ägnad åt en diskussion om hur det nya fullmäktiges strategi för fyraårsperioden 2013 – 2016 ska se ut och vad de olika verken har på sin agenda just nu. Verkscheferna ventilerade hur de tillsammans kunde bygga en stad, där antalet barn och unga som ramlar utanför systemen kunde minimeras, bl.a. just genom den verksamhet vart och ett verk inom bildningsroteln bedriver, samarbetet med social- och hälsovården inte att förglömma. Helsingforsaren bryr sig inte särskilt mycket om vilket verk som erbjuder en viss tjänst, utan vill bara ha den. Det är något att fundera över när de olika verken planerar tjänster och kundservice.

På Arbis skickar vi nästa års kurskatalog till tryckeriet i morgon. En del av programmet visar att vi nästa år har lagt in ett extra kol på kurser för barn och vuxna tillsammans för att betona att man kan göra saker över generationsgränserna. Vi kommer också att fortsätta med vår sommarmix för lågstadiebarn, vårt i vintras påbörjade samarbete med högstadierna i centrum och våra kurser i olika ämnen för abiturienter. Det här är vårt sätt att för en förhållandevis liten peng erbjuda alternativ. Åtminstone det kan vi göra.

Personalen på Helsingfors arbis bloggar om livet på och utanför Arbis.

Senaste kommentarer

14.02, 12:28Lapptäcken på Arbis av Helena
14.11, 23:47Vart har kattmänniskan tagit vägen? av Dessis och Esskils matte (som också gillar hundar)
23.10, 19:47"Så otroligt vänligt!" av